Exploring Wanderlust

2 beyazıt 461

Beyazıt Camii ve Sultan II Beyazid Han Türbesi

Şehzade Korkut, Selim ve Ahmet arasında yaşanan taht kavgaları sonunda, 2. Beyazıt 24 Nisan 1512 yılında Şehzade Selim adına tahttan çekildi. Bunun sebebi yeniçerilerin yaptığı baskıdan dolayıdır. Bunun ardından Dimetoka’ya çekilmek isteyen sultan, 62 yaşında 26 Mayıs 1512 tarihinde yolda vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul’da Beyazıt Camisindeki türbeye defnedilmiştir. Ölümünün ardından İslam aleminde ve başka yerlerde gıyabi cenaze namazları kılınan bir padişahtır. Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayında doğan 8. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet’tir. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan yedi yaşında Amasya valisi olan 2.

Kapının üst kemerleri, içteve dışta basık ve birbirine çok girift taşlar­la örülmüştür 6. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır. B)- Anadolu’ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya çalışıyorlardı. Safevilerin bu etkinlikleri neticesi 1511 senesinde Anadolu’da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM , babası II. Bayezıt’ın Safevi ve şii tehlikesine karşın yeteri kadar önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek sultan oldu . 3)- Cem Sultan’ın Memlükler’e sığındığı dönemde bu devletin Cem’i sultan benzeri karşılanıp, himaye etmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin hepten bozulmasına sebep olmuştur. Bayezid’in Alemşah adlı oğlu ile Kamer Sultan adlı kızının annesidir. Oğlunun sancak beyliği görev­lerinde dâima yanında bulunmuş, onu müptelâ olduğu içki­den kurtarmak için çırpınmış diye öğreniyoruz.

Bunlardan gerekli olarak sınıflandırılan çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduklarından tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir. Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz. Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır.

II. Bayezid’in cenazesi İstanbul’a getirildi, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Bayezid Camii’ndeki türbesine defnedildi. Bayezid’in padişahlık süresi 31 yıldan 9 gün eksikti. Ölümü tüm İslam aleminde üzüntü ile karşılandı. Kahire’de ölümü duyulunca başta Sultan Kansu olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca İslam dünyasının başka yerlerinde de gıyabi cenaze namazları kılındı. Sultan II. Bayezid ile Şehzade Selim savaşırken minyatürüBu dönemde oğlu Şehzade Süleyman 14 yaşına gelmişti. Buluğ çağına gelen şehzadelere sancak verilmesi kanundu. Babası da oğlu Süleyman için Bolu sancağını istedi. Şehzade Süleyman Trabzon’a bağlı Şebinkarahisar sancak beyiydi. Selim’in isteği oldu ve Şehzade Süleyman Bolu’ya nakledildi. Tabii bu olaya Amasya Sancak beyi Şehzade Ahmed karşı çıktı. Çünkü Bolu Amasya ile İstanbul arasında bir noktaydı.

Ürün Bilgileri

Türbe sekiz kenarlıdır ve beyaz köfeki ile yapılmıştır. Her iki tabhânenin ucunda birer şerefeli minarelerden sağda bulunanı orijinal­dir. “Selçuk’tan Osmanlıya geçişin İstan­bul’daki tek nümunesidir”10. Her iki minarenin kaidesi ve şerefeleri birbirinin aynıdır. Camiin iç alanı 37.02 ve 37.06X36.80 m. Ayrıca son cemaat ye­ri duvarında 136 cm.lik altı tane girinti bu­lunmaktadır. Buralar set halinde yüksek olup ikitanesinde üst mahfele çıkılacak merdivenler bulunmaktadır. Yine burada sağa ve sola açılan birer kapı bulunuyor. Bunlar az derin ve sade bir çerçeve içinde sivri kemerli bir girinti ha­lindedir. Ahşap olan kapılarda geometrik oyma desenler yer almaktadır. Bu kapıla­rın iç tarafında, sağ ve solda birer mihrapçık bulunuyor.

Beyazıt, burada dönemin ünlü alimlerinden dersler almaya devam etti. Felsefe, matematik, hat derslerinin yanında, Farsça, Arapça, Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini öğrendi. Divan edebiyatında Adli mahlasını kullanarak şiirler yazdı. 1473 yılında Otlukbeli savaşında kumandan olarak görev yapan 2. Beyazıt, 1479 yılında Torul ve çevresini devletin topraklarına katmıştır. Babasının 4 Mayıs 1481 yılında vefat etmesi üzerine sadrazam tarafından 2. Beyazıt ve kardeşi Cem Sultan’a haberciler gönderildi. Cem Sultan’a giden haberci engellendiğinden, haber geç ulaştı.

Eğitim ve kültür[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu defa da yeniçeriler padişahın idaresizliğini öne sürerek Selim’in kendilerine serdar tayin edilmesini istediler. Sonunda Bayezid bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Bayezid onun Anadolu’ya geçmesini isteyince de tahtın sahibi olursa gönül rahatlığıyla savaşabileceğini belirtti. Bunun üzerine Bayezid saltanatı ona bıraktı (Antonio Menavino, vr. 50b). Böylece yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkan Bayezid 30 yıl, 11 ay, 2 gün süren bir saltanattan sonra yine yeniçerilerin baskısıyla 24 Nisan 1512’de tahttan çekilmiş oldu. Bayezid, yanına bazı adamlarıyla dört yük akçe alarak Dimetoka’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Selim babasını şehir dışına kadar uğurladı. Tahtırevana binen Bayezid günde 5-6 km. Çorlu yakınındaki Abalar köyüne varıldığında fenalaştı ve 5 Rebîülevvel 918’de (21 Mayıs 1512) vefat etti. Ölüm sebebi çok şüpheli olan Bayezid’in bazı yerli ve yabancı kaynaklardaki kayıtlara göre zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır.

{

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

|}

İnebahtı Savaşı’nda Venedik yenilgiye uğratılarak İnebahtı, Modon, Koron ve Navarin limanları alındı . Osmanlı ilk önemli deniz zaferini kazandı. Ege ve Akdeniz egemenliğinin yolu açıldı. Babasından Rumeli’de bir sancağın yönetimini kendisine vermesini istedi. Şah İsmail’in Anadolu’ya gönderdiği adamlarından biri olan Şah Kulu, Antalya yöresinde ayaklandı. Bu devlette ilişkilerin daha da bozulmasına yol açtı.

Bayezid ile Cem Sultan arasında uzun süren ve en sonunda Avrupa’nın da içine karıştığı bir taht kavgasına sahne oldu. Ancak Cem Sultan, kendisine gönderilen haberci yolda, II. Bayezid’in damadı olan Anadolu Beylerbeyi Güveği Sinan Paşa tarafından yakalanarak alıkonduğu için babasının ölüm haberini geç öğrendi. II. Bayezid, ilk seferini 1483 yılında Sırbistan üzerine yapmış ve Belgrad’ın yakınlarına kadar gelmişti. Macaristan’ı telaşlandıran bu durum karşısında barış antlaşması imzalandı. Ertesi yıl Boğdan Voyvodası’nın vergileri ödememesi üzerine çıktığı Boğdan Seferinde Tuna Nehri’nin kuzey sahili Kili önlerine kadar ilerledi. Kırım Hanı Mengli Giray’ın yardımıyla Akkerman Kalesi ele geçirildi. Avlunun ortasında, sekiz yeşil mermer sütun üzerindeki kubbeyi IV.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>